FRANC SOLAR - ENERGY OF THE FUTURE

Франц Солар е професионална фирма за соларна енергија чија специјалност е проектирање, монтирање и сервис на високо квалитетни соларни системи од инокс за затоплување на вода, сончеви колектори со вакум цевки, соларни пупмени групи и други копмоненти.

МОЖНОСТ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА 24 РАТИ

УСЛУГИ И АПЛИКАЦИИ


Монтажа сервис и техничка подршка

Обезбедени резервни делови за целиот работен век на соларниот систем

Посредување при одредување локации и ископ на Геотермални бунари на територијата на Република Македонија

ГАЛЕРИЈА

Дел од наместените сончеви колектори во Македонија